ניר זיגדון

Digital Asset Evaluation

About the service

The selling and buying of digital is gaining momentum. Many businesses and quite a few investment funds try to acquire leading digital assets that would create their next business opportunity. Just like the brick and mortar business world, the digital business world is full of tempting business opportunities that should and even must be reviewed before acquisition.

Nir Zigdon’s digital store evaluation service enables you to digitally assess individual virtual shops. The service will assess how lucrative a transaction is and what is its estimated value based on observed market conditions, growth potential, reviewed profitability and raising red flags you should know about before the acquisition.

The service is also provided to owners of digital assets who wish to understand, through professional review and a thorough, detailed report, how to grow the value of their digital asset before selling it.

מה תקבלו?

בדיקת נאותות לנכסים דיגיטלים

בחינה מקצועית של DUE DILIGINCE (בדיקת נאותות) עבור הנכסים הדיגיטליים שלכם

המלצות להשבחת הנכס הדיגיטלי שלכם

כחלק מבחינה המקצועית להערכת השווי של נכסי הדיגיטל שלכם תקבלו המלצות מהירות להשבחת הנכס

בחינת נכנסים לפני רכישה

שירות הערכת שווי יסייע לכם לבחוןבעיניים מקצועיות את שווים האמיתי של הנכסי הדיגיטל רגע לפני רכישה.

Customers

Motivating technology for leading brands

Testimonials