ניר זיגדון

יחידה ראשונה - הקמת החנות האינטרנטית שלי
יחידה שניה - להביא יותר לקוחות ולייצר יותר מכירות
יחידה שלישית - הכסף שאפשר לחסוך בסליקה ובלוגיסטיקה ואיך לא לעבור על החוק
יחידה רביעית - התנהלות בשגרה
יחידה חמישית - כלי מדידה
יחידה שישית - הערכות לחגי הקניות - השנה נשבור שיא מכירות חדש
יחידה שביעית - מיפוי פערים וקביעת יעדים - איך לייצר תנועת שיפור תמידית ולקפוץ למדרגה הבאה
שיעורים לדוגמא
וובינרים תקופתיים ועדכונים

איקומרס למכור ולהרוויח הקורס המלא

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
990 ללא תמיכה , 1420 כולל תמיכה

תוכן הקורס

הרחב הכל
יחידה ראשונה - הקמת החנות האינטרנטית שלי
יחידה שניה - להביא יותר לקוחות ולייצר יותר מכירות
יחידה שלישית - הכסף שאפשר לחסוך בסליקה ובלוגיסטיקה ואיך לא לעבור על החוק
יחידה רביעית - התנהלות בשגרה
יחידה חמישית - כלי מדידה
יחידה שישית - הערכות לחגי הקניות - השנה נשבור שיא מכירות חדש
יחידה שביעית - מיפוי פערים וקביעת יעדים - איך לייצר תנועת שיפור תמידית ולקפוץ למדרגה הבאה
שיעורים לדוגמא
וובינרים תקופתיים ועדכונים